Callinaz logotype

Integritetspolicy

Callinaz är väldigt måna om att skydda våra besökares och kunders personuppgifter. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har vi förtydligat vår dataskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av policyn på den här sidan. I nedanstående text anges Aktiebolaget Callinaz som Callinaz.

Personuppgiftsansvarig

Den verkställande direktören för Callinaz har det övergripande ansvaret för hanteringen av personuppgifter inom Callinaz verksamhet.

Personuppgiftsombud

Callinaz personuppgiftsombud är verkställande direktören, Carolina Skaarup Lagerborg.

Callinaz officiella adress är:
AB Callinaz
PL 1011
264 91 Klippan

Frågor gällande dataskydd skickas till dataskydd@callinaz.se.

Varför samlar Callinaz in personuppgifter?

Callinaz samlar in och behandlar personuppgifter för följande syften:

 1. När spelningar och bokningar relaterade till Callinaz huvudsakliga verksamhet görs.
 2. När en kund lägger en beställning i Callinaz webbshop.
 3. När du kontaktar Callinaz via våra E-postadresser.
 4. När du är anställd av Callinaz.
 5. För att kunna förbättra vår webbplats genom att analysera våra webbplatsbesökares aktivitet när de befinner sig på callinaz.se genom Google Analytics.

Rättslig grund

Callinaz arbetar med flera rättsliga grunder för sin datainsamling:

 1. När en besökare lägger en beställning i Callinaz webbshop accepterar besökaren Callinaz allmänna villkor där kunden accepterar att Callinaz registrerar personuppgifter relaterade till ordern för att denna ska kunna bearbetas på ett korrekt sätt samt att informationen sparas enligt bokföringslagen.
 2. De som kontaktar Callinaz via officiella e-postadresser, webbformulär eller sociala medier antas ha lämnat samtycke samt att, om sådana finns upprättade för respektive kommunikationsmedium, lagras digitalt i Callinaz ärendehanteringssystem.
 3. När Callinaz fakturerar för utförd tjänst eller vara sker detta med stöd av avtal eller annan rättslig förpliktelse som exempelvis en beställning i webbshop.

Vem har tillgång till uppgifterna

 1. Personal som behöver ha tillgång till Callinaz system där personuppgifter hanteras.
 2. Extern personal som hanterar bokningar och spelningar relaterade till Callinaz verksamhet.
 3. Extern personal som hanterar bokföring relaterad till Callinaz.
 4. Externa företag som på uppdrag av Callinaz i förtroende tillhandahåller drift av webbshop med tillhörande logistik.

Var lagras uppgifterna?

 1. För webb, E-post och webbshop använder Callinaz Oderland AB som primär lagringsmiljö där användaruppgifterna finns lagrade i Sverige.
 2. För bokningar och spelningar bokade av Callinaz hanteras de i Gigmanager/Pedro Johansson Produktion AB.
 3. Uppgifter rörande analysverktyg sparas hos Google Analytics.

Hur länge lagras uppgifterna?

 1. Alla uppgifter som rör ekonomi sparas i sju år efter utgången av det bokföringsår då händelsen bokfördes första gången.
 2. R-post lagras som längst så länge mottagaren är aktiv inom Callinaz.
 3. Data från webbformulär lagras som längst i två år (ej relaterat till webbshop där uppgifterna sparas som verifikat för bokföring i enlighet med punkt 1 ovan.

Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att få tillgång till uppgifter som rör dig. Kontakta oss på ovanstående E-postadress eller genom att kontakta oss via brev på ovanstående adress.

Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Kontakta oss på ovanstående E-postadress eller genom att kontakta oss via brev på ovanstående adress.

Rätt att bli glömd

Om det är möjligt för att ta bort uppgifter som härstammar från dig som individ har du rätt att få dem borttagna, så länge de inte bryter mot andra lagliga förpliktelser. Sådant som kan hindra en borttagning är om det finns ett bindande avtal mellan dig och Callinaz eller om uppgifter relaterade till dig finns sparad i Callinaz bokföringsmaterial som måste sparas under viss tid. Somliga tjänster Callinaz använder kan ha rutiner för backup och säkerhetskopiering som kan innebära att uppgifter om dig finns kvar en viss tid, även efter att vi begärt att de ska raderas.

Önskar du att bli glömd är du välkommen att kontakta dataskydd@callinaz.se.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Klagomål

Har du klagomål gällande det sätt Callinaz hanterar personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Datainspektionen kan kontakta oss på ovanstående adresser.

Senast reviderad: 2020-03-28